Disclaimer

De Glas Branche Organisatie besteedt een constante zorg aan de website, ondanks dat kan De Glas Branche Organisatie niet instaan voor de juistheid of de volledigheid daarvan. Voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden kan De Glas Branche Organisatie dan ook geen aansprakelijkheid accepteren.

De Glas Branche Organisatie bemiddelt door middel van deze website tussen opdrachtgever en glasbedrijf. De Glas Branche Organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolgen van de samenwerking die deze partijen met elkaar aangaan en het functioneren van deze website.

Hoewel De Glas Branche Organisatie alles in het werk stelt om misbruik van deze website te voorkomen, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld worden voor de informatie die door gebruikers via internet worden doorgegeven. Eventuele verwijzingen zijn uitsluitend bedoeld ter informatie.

De Glas Branche Organisatie is zéér selectief ten aanzien van de sites waarnaar zij verwijst. De Glas Branche Organisatie kan dan ook niet instaan voor het wel- of niet functioneren van deze sites, noch voor de inhoud daarvan.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor het verkrijgen van informatie. Het is niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van De Glas Branche Organisatie.