Hercertificering GBO Vakcertificaat

Iedere drie jaar moeten de gecertificeerde medewerkers van de leden van Vakgroep GLAS een hercertificeringscursus volgen.

Begin 2016 zijn de eerste hercertificeringscursussen van start gegaan. In deze eendaagse glaszetcursus ligt, naast parate kennis over de plaatsingsnormen, veel meer de nadruk op het toetsen van de praktische vaardigheden. De cursus is een echte meting van de kwaliteit van de betreffende glaszetter.

's-Ochtends wordt kort de theorie van het glaszetten behandeld (NPR3577) en daarna gaat men individueel aan de slag met vijf verschillende kozijnen en dus met vijf verschillende soorten glaszetten. De glaszetter wordt individueel beoordeeld en doet afsluitend nog een theorietoets.

Voor de bij de STOOV aangesloten bedrijven geldt ook voor de hercertificering de verletvergoeding.

De cursussen worden verzorgd door Kenniscentrum Glas.

U kunt hier het aanmeldformulier aanvragen