Documentatie over glas

Door de Vakgroep GLAS  en Kenniscentrum Glas wordt regelmatig documentatie opgesteld over glas, glasproducten en regelgeving met betrekking tot glas. Deze gratis beschikbaar gestelde informatie kunt u hier downloaden:

 

Consumentenbrochures

Windlasttabellen glas


In samenwerking met OnderhoudNL en de Vakgroep GLAS heeft Kenniscentrum Glas 5 tabellen met maximale glasoppervlakken gemaakt op basis van de nieuwe NEN 2608 (december 2011) en van toepassing zijnde Eurocode. Bij deze tabellen hoort een toelichting waarin nadere uitleg wordt gegeven over windgebieden, gebouwhoogten en isochore druk.

Infosheet verenigbaarheid kitten

Omdat de verenigbaarheid van beglazingskitten met de randafdichting van dubbelglas nog steeds tot problemen kan leiden hebben Sectorvereniging Glaszetbedrijven/Fosag, Vereniging Lijmen en Kitten (VLK) en de Glas Branche Organisatie (GBO) een geactualiseerde infosheet over dit onderwerp opgesteld. Kern blijft dat om mogelijke schade te voorkomen door onverenigbaarheid van genoemde materialen direct contact van de kit met de randafdichting van het dubbelglas voorkomen moet worden.

Infosheet NEN 3569

Infosheet over de NEN 3569 waarin met name wordt ingegaan op de relatie van de nieuwe versie van deze norm met het Bouwbesluit 2012, de Eurocodes en de NEN 2608. Met als conclusie dat de NEN 3569 het meest voor de hand liggende instrument is om te voldoen aan de betrouwheidseisen m.b.t. verticaal geplaatst glas. De infosheet is in samenwerking met Sectorvereniging Glaszetbedrijven/Fosag, de Glas Branche Organisatie (GBO), Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland (Vereniging BWT) en het Centraal Overleg Bouwconstructies (COBc) door Kenniscentrum Glas opgesteld.

Overzicht NPR 3577

Op dit overzicht worden voor diverse systemen d.m.v. detailtekeningen en korte toelichtingen de belangrijkste voorschriften van de nieuwe NPR 3577 samengevat.

OAD 2011

De uit 1981 daterende OAD is vervangen door de OAD 2011. De richtlijn voor Onderhoud Adviezen Dubbelglas systemen (OAD) 2011 geeft een helder overzicht van mogelijke gebreken aan een beglazingssysteem en geeft oplossingen hoe deze gebreken te verhelpen. Concreet, praktisch en dus direct toepasbaar!

 


Glasspecialisten.nl