Isolatieglas

Isolatieglas is tegenwoordig in veel soorten en varianten beschikbaar met elk hun eigen prestaties en eigenschappen. Indien u isolatieglas wilt aanschaffen of al heeft gekocht, dan is het verstandig de informatie op deze pagina goed door te lezen zodat u optimaal profijt heeft van uw beglazing.

Soorten isolatieglas

Isolerend dubbel glas

(Isolerend) dubbel glas bestaat uit twee glasbladen die door een afstandhouder (bijv. een metalen kader) aan de rand van het glas van elkaar worden gehouden. De randen van het glas zijn afgesloten door een speciale kit zodat een gesloten eenheid ontstaat. De ruimte tussen het glas (spouw) is gevuld met droge lucht.

Hoog-Rendements isolerend dubbel glas

Hoog-Rendements (HR+ of HR++) isolatieglas heeft een veel betere warmte-isolatie dan standaard isolatieglas. Dit komt omdat op één zijde van het glas (in de spouw) een heel dunne coating is aangebracht en de spouw niet met lucht maar met een speciaal gas is gevuld. De gebruikte gassoorten zijn (meestal) argon en krypton. 

Hoog-Rendements triple-beglazing

Triplebeglazing, ook wel drievoudig glas of driedubbel glas (HR+++) genoemd, heeft een betere isolerende werking dan hoog-rendements isolerend dubbelglas en bestaat uit drie glasbladen die door twee afstandhouders van elkaar worden gehouden.
Ook hier is op een van de binnenzijden van het glas een heel dunne coating aangebracht en zijn de spouwen gevuld met gas.

Hoog-Rendements vacuümbeglazing

Dit is isolerend dubbelglas waarbij tussen de twee dunne glasbladen een vacuüm is aangebracht. Dit type beglazing kan U-waarden halen vergelijkbaar met die van hoog-rendements isolerend dubbelglas. Een van de glasbladen heeft ook weer een heel dunne coating. Om de afstand tussen de glasbladen te waarborgen wordt tussen de glasbladen kleine glasparels aangebracht.

Hoog-Rendements monumentenglas

Dit is isolerend dubbelglas waarbij ook gebruik wordt gemaakt van dunne glasbladen en een dunne spouw. Tussen de glasbladen kan al of niet een gas en al of niet een coating zijn aangebracht. Monumentenglas kan U-waarden halen vergelijkbaar met die van hoog-rendements vacuümglas of hoog-rendements isolerend dubbel glas.

Enkel floatglas isoleert bijna niet. Warmte, maar ook koele lucht gaat gemakkelijk verloren via het glas. Dit zorgt voor hoge energierekeningen, onnodige CO2 uitstoot en een onbehaaglijk binnenklimaat. Het toepassen van hoogwaardig dubbel glas of drievoudig glas in woningen en gebouwen draagt bij aan een lage energierekening, een duurzaam Nederland en een behaaglijk binnenklimaat.

Veel varianten in isolatieglas


Binnen al deze soorten zijn er – afhankelijk van de soort – meer of minder varianten beschikbaar. Het aantal glasproducten waarmee warmte kan worden geïsoleerd is daarmee zeer omvangrijk geworden.
Ook worden diverse producten nog steeds doorontwikkeld waardoor de warmte isolerende prestaties verbeteren en dus nog lagere U-waarden mogelijk worden.

Daar komt bij dat het glas ook andere prestatie-eigenschappen kan krijgen zoals bijvoorbeeld (letsel-) veiligheid, inbraakwering, geluidswering, zonwering, brandwering etc. De opbouw van het isolatieglas kan daardoor weer anders zijn dan de “standaard”- uitvoering voor de warmte-isolatie.

De mate van warmte-isolatie


Het warmteverlies door een ruit wordt uitgedrukt in de U-waarde. Dit bekent dus hoe lager de U-waarde, hoe hoger de isolerende werking van het glas. Enkel glas heeft een U-waarde van 5,8. Er is tegenwoordig isolatieglas op de markt met een U-waarde die fors lager is dan 1,0.

De U-waarde van het glas is dus de belangrijkste waarde bij de keuze van de beglazing als het gaat om warmte-isolatie. In de praktijk wordt nog veel gesproken over HR+ en HR++, maar omdat de richtlijnen hiervoor in de loop der tijd zijn veranderd en vermelding van deze codering in de spouw van het glas niet verplicht is, is het verstandiger vooral naar de U-waarde te kijken.

Keuzefactoren isolatieglas

De verschillende soorten isolatieglas hebben allemaal hun specifieke eigenschappen en toepassingsmogelijkheden. Ook de prijzen van deze producten lopen sterk uiteen. Maar naast de isolerende werking en de prijs zijn nog meer zaken van belang. Bijvoorbeeld bij de vervanging van bestaande beglazing door nieuw isolatieglas is ook de kwaliteit en de maatvoering van het bestaande kozijn belangrijk. Niet elk kozijn is geschikt voor bijv. triple-beglazing en zou daarvoor aangepast of vervangen moeten worden. Bij nieuwbouw kan hiermee vanzelfsprekend al direct rekening worden gehouden.

Bij het kiezen van isolatieglas kunnen dus verschillende keuzefactoren van invloed zijn. In de praktijk kan dit betekenen dat de verstandigste keuze valt op het glas met een toch iets hogere U-waarde dan op basis van de laagst mogelijke U-waarde haalbaar zou zijn.

Een lagere U-waarde betekent in ieder geval lagere stookkosten. Daarbij opgemerkt dat de kostenbesparing bij vervanging van enkel glas door hoog-rendementsbeglazing fors kan zijn, maar dat het weinig zal uitmaken of het nieuwe glas een U-waarde heeft van1,2 of van 1,3.


Let bij de aanschaf van isolatieglas altijd op de U-waarde van het glas. Hoe lager de U-waarde des te beter het glas isoleert. Er zijn echter meer zaken die belangrijk zijn bij de aanschaf van het juiste isolatieglas. Laat u daarom altijd voorlichten door een glasbedrijf dat lid is van de Glas Branche Organisatie of dat in het bezit is van het GBO Vakcertificaat. Laat het glas altijd plaatsen door een gecertificeerde glaszetter.


Garantie op isolatieglas

Vrijwel alle fabrikanten van isolatieglas geven garantie. De meest voorkomende garantie is de 10-jaars garantie op isolerend dubbelglas en hoog-rendements isolerend dubbelglas. Dit betreft de garantie van de fabrikant van het glas dat de isolerende beglazing niet “lek” raakt en doorzicht behouden blijft. Inmiddels worden – zij het onder bepaalde voorwaarden – ook langere garantietermijnen voor deze soorten gehanteerd. Voor triple-beglazing geldt vaak een garantietermijn van 5 jaar.

Aan garanties zijn vaak voorwaarden verbonden. Naast de voorwaarden met betrekking tot de plaatsing en de samenstelling van de beglazing, is ook de verplichting van goed onderhoud door de eigenaar vaak van belang.


Het plaatsen van beglazing

Om de kwaliteit van isolerende beglazing te garanderen en de eigenschappen tot hun recht te laten komen, moet de beglazing op de juiste wijze worden geplaatst. In Nederland zijn hier normen voor. In de meeste gevallen vindt u die in de garantievoorwaarden van de fabrikant. Voor het plaatsen van de beglazing is dus deskundigheid en vakmanschap nodig. Laat dit  dan ook verzorgen door een glaszetter die in het bezit is van het GBO Vakcertificaat.

GBO Vakcertificaat


Normen en richtlijnen van isolatieglas

Voor het onderhoud van diverse soorten isolatieglas zijn normen en richtlijnen opgesteld. Voor u is belangrijk dat het schilderwerk, de kit en/of beglazingsrubbers (afdichting tussen de beglazing en het kozijn) in goede staat blijven en eventueel aanwezige beluchtingsgaten (openingen aan de buitenkant van het kozijn) schoon en open blijven.

Slecht onderhoud aan het kozijn, verhoogt de kans op schade aan uw beglazing. Geadviseerd wordt om één keer per jaar het kozijn inclusief schilderwerk, de kit en/of de beglazingsrubbers te (laten) controleren op eventuele gebreken. Zo kunt u tijdig onderhoud of herstelwerkzaamheden (laten) uitvoeren.


Onderhoud van isolatieglas

Vanaf het moment dat de beglazing is geplaatst, bent u verantwoordelijk voor het goed onderhouden hiervan. Zo heeft u niet alleen langer plezier van uw isolatieglas, maar houdt u ook recht op garantie.


Productiefout in het isolatieglas

Wanneer het om een productiefout gaat die onder de garantievoorwaarden van de beglazing valt, zal de fabrikant een nieuwe ruit leveren aan de glaszetter of het montagebedrijf inclusief een vaste vergoeding als bijdrage voor de herplaatsingskosten. Dit is ook vooraf aangegeven in de garantievoorwaarden. In veel gevallen is deze vergoeding niet kostendekkend. De extra kosten voor het vervangen van de beglazing door de glaszetter of montagebedrijf komen voor uw rekening. Belangrijk is wel dat dit van tevoren is vastgelegd in de overeenkomst en/of garantiebepalingen.


Plaatsingsfout isolatieglas

Als degene die de beglazing heeft geplaatst een fout heeft gemaakt waardoor de beglazing binnen de garantietermijn defect raakt, is diegene volledig aansprakelijk. Zowel de vervangende beglazing als het plaatsten van de beglazing komen dan voor zijn rekening. 


Onvoldoende onderhoud en veranderingen aan het isolatieglas

Wanneer er onvoldoende onderhoud is gepleegd en dit aanwijsbaar de oorzaak is van de schade aan de isolerende beglazing, dan zijn de kosten voor de vervangende beglazing en het plaatsen daarvan voor uw eigen rekening. Ook bij veranderingen of wijzigingen aan de beglazing die de oorzaak zijn van eventuele schade bent u verantwoordelijk voor alle kosten.


Condensvorming aan de kamerzijde van het glas

Condensvorming aan de kamerzijde ontstaat meestal bij een lage buitentemperatuur en een hoge relatieve luchtvochtigheid in de woning. Het aanwezige vocht condenseert dan tegen het glasoppervlak. Bij bijvoorbeeld hoog-rendements isolerend dubbelglas is dit risico kleiner dan bij enkel glas. Dit is ook afhankelijk van de specifieke situatie. Belangrijk is te weten dat condens aan de kamerzijde geen fout in het product is.

Eventuele condensvorming is te voorkomen door goed te ventileren. Zeker als u uw bestaande beglazing laat vervangen, moet dus goed gekeken worden naar de mogelijkheden om te ventileren.

Condensvorming aan de buitenzijde van het glas

Condensvorming aan de buitenzijde kan ontstaan bij een lage buitentemperatuur en een hoge relatieve luchtvochtigheid. Het risico op condensvorming is het grootst in de ochtenduren tijdens het voorjaar en het najaar. De condens verdwijnt zodra de buitentemperatuur stijgt en de luchtvochtigheid afneemt. Bij bijvoorbeeld hoog-rendements triplebeglazing kan dit risico groter zijn dan bij hoog-rendements isolerend dubbelglas. Eventuele condensvorming komt niet door een fout in het product, maar is juist een gevolg van de zeer hoge warmte-isolatie van de beglazing.

Condensvorming aan de buitenzijde komt maar in een beperkt aantal situaties voor, maar is helaas niet te voorkomen. Het droogwrijven van de ruit heeft geen zin. Zolang de buitentemperatuur laag en de relatieve vochtigheid buiten hoog is, kan de condens terug komen.


Kleurbeleving van glas

Glas is nooit helemaal kleurloos maar heeft, afhankelijk van de dikte, altijd een bepaalde tint. Omdat voor grotere ruiten dikker glas moet worden gebruikt dan voor kleinere ruiten, zijn kleine kleurverschillen mogelijk ondanks dat dezelfde soort isolerende beglazing is toegepast.

Hoewel dit in de meeste gevallen niet als storend wordt ervaren, kunt u dit risico beperken door alle beglazing in dezelfde uitvoering te kiezen, dus met dezelfde opbouw, glasdikten, spouwbreedte etc.

Het is ook mogelijk dat tussen de coatings van verschillende fabrikanten kleine kleurverschillen zitten. Ook worden coatings door de fabrikanten nog steeds verbeterd, nieuwere coatings kunnen dan net een iets andere kleur hebben. Bij vervanging van een bestaande ruit kan er dus een klein kleurverschil met de andere ruiten ontstaan. Overleg hierover vooraf met uw glaszetter of montagebedrijf.


Vertekening in het glas

Het kan bij isolatieglas - met uitzondering van vacuümbeglazing - lijken dat een ruit hol of bol staat en de spiegeling van beelden in de beglazing verbogen of doorgebogen zijn. Dit verschijnsel is niet te voorkomen en heeft te maken met de luchtdruk en temperatuur in de atmosfeer. Tijdens de fabricage wordt lucht tussen de twee glasbladen opgesloten. Bij verandering van de luchtdruk buiten verandert de luchtdruk tussen de glasbladen niet mee. Zo zal de ruit bol kunnen gaan staan wanneer de luchtdruk buiten lager wordt (lagedrukgebied) en hol kunnen gaan staan bij een hoge luchtdruk (hogedrukgebied).


Thermische breuk in het glas

Thermische breuk in glas ontstaat door temperatuurverschillen in het oppervlak van het glas. Wanneer er een temperatuurverschil van meer dan ca. 30°C ontstaat, kan een ruit op een bijzondere manier breken. Dit noemt men een thermische breuk.

Een thermische breuk heeft een speciaal breukpatroon en is niet te vergelijken met het breken van glas door bijvoorbeeld het inslaan van de beglazing. Een thermische breuk is te herkennen aan één breuklijn die loodrecht vanuit de rand van het glas begint en daarna in een grillige vorm verder loopt. Of er sprake is van een thermische breuk kan het best door een vakman worden beoordeeld.

Een thermische breuk is geen productfout, maar het gevolg van sterke temperatuurverschillen in het glas. U kunt de kans op thermische breuk fors verkleinen door:

  • jaloezieën, lamellen of overgordijnen op enige afstand van de beglazing te plaatsen; 
  • verwarmingselementen niet te dicht bij de beglazing te plaatsen; 
  • de beglazing niet te beschilderen of te beplakken met plakfolie; 
  • geen grote voorwerpen te plaatsen aan de binnenkant, dicht achter de beglazing; 
  • handelingen te voorkomen die tot een temperatuurverschil in de beglazing kunnen leiden (bijvoorbeeld een gerichte koudewaterstraal op een door de zon verwarmde beglazing).


Thermische breuk kan vooraf worden voorkomen door gehard glas toe te passen. Gehard glas is speciaal behandeld glas dat tegen veel grotere temperatuurverschillen kan en minder gevoelig is voor een thermische breuk. In situaties waar het glas te maken kan krijgen met grote temperatuurverschillen is het raadzaam gehard glas toe te passen.

Een ander belangrijk voordeel van gehard glas is dat het veiligheidsglas is en bij breuk in kleine veilige korrels uiteen valt en dus geen ernstig letsel veroorzaakt. Laat u hierover informeren door uw glaszetter of montagebedrijf.


Wat te doen bij een klacht over uw glas?

U dient altijd het garantiebewijs en de gegevens te bewaren van de glaszetter of het montagebedrijf van de beglazing. Mocht uw beglazing binnen de garantietermijn een defect vertonen, kunnen zij voor u nagaan of uw klacht binnen de garantie van de fabrikant valt. In het algemeen staat op de afstandhouder tussen de glasbladen de productnaam en productiedatum van de beglazing. Zo weet u van welke fabrikant de beglazing is en wanneer de beglazing geproduceerd is.

Maak vooraf duidelijke afspraken over de eventuele kosten voor het vervangen van de beglazing. Zo komt u niet voor verrassingen te staan. Ook defecten die binnen de garantie vallen, brengen immers kosten met zich mee.