Veiligheidsglas

Glas is een zeer veelzijdig product met zeer veel soorten met uiteenlopende eigenschappen en toepassingsmogelijkheden. Warmte-isolatie is daar wellicht de meest bekende van, maar ook zonwering, geluidswering, brandwering etc. is mogelijk met glas. Glas kan daarnaast ook bijdragen aan uw persoonlijke veiligheid en de beveiliging van uw eigendommen.

Op deze pagina wordt informatie gegeven over veiligheid en beveiliging met glas. Lees daarom de informatie zorgvuldig  zodat u een weloverwogen keuze kunt maken.

Welke veiligheid kan glas u bieden?

Onder veiligheid wordt verstaan:

  • Letselveilig glas 
  • Doorvalveilig glas 
  • Inbraakwerend glas 

Deze drie aspecten worden nader toegelicht. Andere veiligheidsaspecten zoals brandveiligheid worden buiten beschouwing gelaten.

Letselveilig glas

Bij gewoon glas ontstaan bij breuk gevaarlijke scherven en openingen in het glas. Dit breukgedrag kan leiden tot lichamelijk letsel, zoals ernstige snijwonden. Zeker op plekken waar het glas makkelijk bereikbaar is, kan glasbreuk ernstige gevolgen hebben. Denk bijvoorbeeld aan glas in (tussen-) deuren, in schuifpuien, in ruiten die tot op de vloer of bijna tot op de vloer komen etc.

Voor dergelijke situaties is er veiligheidsglas. Dit is glas met een veilig breukpatroon, waarin bij breuk geen grote scherven of openingen ontstaan. De kans op ernstig letsel is daarmee onmogelijk geworden. Kleine ongelukjes zijn nog wel mogelijk vandaar dat de officiële term voor dit type glas letselbeperkend glas is.

Voor het toepassen van letselbeperkend glas is er een norm, de NEN 3569. Deze norm omschrijft exact waar en welke soort veiligheidsglas toegepast moet worden. Maar daarnaast is het voor u als consument belangrijk de vraag te stellen: waar kan in mijn huis letsel ontstaan als glas breekt? Denk daarbij niet alleen aan uw eigen veiligheid of van uw huisgenoten, maar ook aan die van bezoekers, zowel volwassenen als kinderen.

Doorvalveilig glas 

Glas kan zo sterk zijn dat personen er niet doorheen kunnen vallen. Bij dit type glas mag het glas bij tegen aanstoten wel breken maar mogen er geen openingen ontstaan. Dit kan met PVB-gelaagd veiligheidsglas

Inbraakwerend glas

Glas kan ook uw eigendommen beschermen tegen diefstal. Dit kan met beveiligingsglas waarmee het vrijwel onmogelijk wordt in korte tijd een opening in het glas te forceren. Zeker de gelegenheidsdief zal daardoor ontmoedigd worden, maar beveiligingsglas kan ook zo sterk worden gemaakt dat het niet in korte tijd en zelfs met forse middelen niet kapot te krijgen is.

Beveiligingsglas is ook PVB-gelaagd glas maar dan met meer folies en meer glasbladen. Hoe meer folies en hoe meer glasbladen, hoe sterker het glas. Beveiligingsglas is dus in diverse sterktes (klassen) verkrijgbaar.


Laat u bij de keuze voor veiligheidsbeglazing altijd voorlichten door een glasbedrijf dat lid is van de Glas Branche Organisatie of dat in het bezit is van het GBO Vakcertificaat. Laat het glas altijd plaatsen door een gecertificeerde glaszetter.


De soorten veiligheidsglas 

Gehard glas

Gehard glas is speciaal behandeld glas. Het is vijf keer sterker dan gewoon glas en ook nog eens bestand tegen grotere temperatuurverschillen. Als het breekt, valt het in kleine veilige (onscherpe) korrels uiteen. Er bestaat dan geen kans op ernstig lichamelijk letsel.

Gehard glas vindt u in veel toepassingen terug, bijvoorbeeld: zijruiten van auto’s, bushokjes, glazen douchedeuren, glazen tafels, keukens etc. en dus ook in ramen, schuifpuien, deuren etc.

Meer informatie over gehard glas 

Gelaagd glas

Gelaagd veiligheidsglas bestaat uit minimaal 2 glasbladen met daartussen een doorzichtige taaie kunststof folie. Deze folie zorgt ervoor dat bij breuk het glas bij elkaar gehouden wordt. Hierdoor ontstaan geen gevaarlijke scherven en is er dus geen risico op ernstig lichamelijk letsel. Gelaagd glas heeft als extra voordeel dat de ruit bij breuk één geheel blijft en er geen grote opening ontstaat, zoals bij gewoon glas wel het geval is. Het blijft dus onmogelijk door de ruit heen te vallen als de ruit voldoende dik is.

Meer informatie over gelaagd glas

Vroeger werd draadglas ook als veiligheidsglas gezien maar volgens de huidige normen is dat niet meer zo. Ook bij draadglas bestaat de kans op een ernstige verwonding als het breekt en er een opening ontstaat. Voor veiligheid is draadglas niet meer geschikt.

Overige toepassingen van veiligheidsglas

Veiligheidsglas en beveiligingsglas laten zich perfect combineren met hoogrendementsbeglazing, oftewel isolatieglas. Tevens kunnen andere functies aan de beglazing worden toegevoegd, bijvoorbeeld: zonwering, geluidwering en brandwering. Vraag uw glasspecialist naar deze extra mogelijkheden.


Glasspecialisten.nl