Recycling van vlakglas

Recycling van vlakglas

Woensdag, 28 Oktober 2020

Meer weten over de recycling van Vlakglas? Lees deze FAQ.

1. Waarom is recyclen nodig?
Recyclen is geen keuze meer zoals vroeger wel werd gedacht, het is noodzaak. De grondstoffen die we gebruiken in onze moderne samenleving zijn niet onuitputtelijk. Recyclen zorgt ervoor dat de mens minder primaire grondstoffen gebruikt. Hoe meer recycling, hoe minder primaire grondstoffen er verloren gaan. Vlakglas wordt ook gerecycled!

Het is belangrijk dat u niet alleen thuis uw lege bierflessen weer inlevert en de andere flessen en glazen potten door de ophaaldienst laat afvoeren, maar dat u ook het vlakglas in uw projecten niet zomaar weggooit.

De Nederlandse glasindustrie draagt haar steentje bij aan de strijd tegen grondstoffen schaarste. In de 'Routekaart 2030 Nederlandse Glasindustrie' is de visie vastgelegd om in 2030 niet alleen tot de schoonste en meest energie-efficiënte ter wereld te blijven behoren, maar ook een levensvatbare, rendabele sector voor Nederland te zijn. In het kader van deze Routekaart is een film gemaakt waarin helder uiteengezet wordt welke stappen de glaswereld de komende jaren zet om de branche verder te verduurzamen.

2. Waarom is oud glas geen afval maar een grondstof?
Glas is een product van zand en soda. Door hergebruik levert één kilo glasscherven een besparing van 1,2 kilo aan primaire grondstoffen op. Ook besparen we zo energie in het productieproces. Het versmelten van glasscherven tot nieuw glas bespaart energie en beperkt de uitstoot van rookgassen zoals CO2. Zonder verlies van kwaliteit kan vlakglas steeds opnieuw worden ingezet als grondstof voor nieuw vlakglas, holglas of glaswol. Hierbij is het wel van belang dat het vlakglasafval schoon wordt aangeleverd. Vervuild vlakglasafval is niet recyclebaar en wordt alsnog gestort als restafval.

3. Hoe goed is glas na recycling herbruikbaar?
De Vlakglas sector hanteert voor hergebruik een uitgangspunt dat verder gaat dan alleen recyclen: het cradle-to-cradle principe. Bij recyclen kan onbruikbaar restafval ontstaan of de kwaliteit van het hergebruikte materiaal afnemen. Zo gaan materialen uiteindelijk alsnog voorgoed verloren. Bij productie en hergebruik volgens het cradle-to-cradle principe worden producten ontworpen en geproduceerd met het oog op 100% herbruikbaarheid. Het hergebruik van vlakglas past naadloos in dit principe. Dat heeft drie redenen:

 • glas is al volledig herbruikbaar;
 • er treedt bij recycling geen kwaliteitsverlies op;
 • het restafval blijft minimaal.


4. Hoe draagt glasrecycling bij aan de CO2-reductie?

Vlakglas recycling levert een forse energiebesparing in het productieproces van glas op. Het versmelten van glasscherven tot nieuw glas kost minder energie en beperkt de uitstoot van rookgassen zoals CO2. Ook draagt de manier van vlakglas inzamelen en het transport bij aan de de CO2-reductie. Partijen die vlakglas aanleveren e/o vervoeren, inzamelpunten en recyclingbedrijven, werken allemaal samen in een landelijk systeem. Hierdoor worden transporten efficiënter, meer gestructureerd en soms ook op een heel andere manier uitgevoerd (bijvoorbeeld per boot in plaats van vrachtwagen). Ook dit levert een CO2-reductie op.

5. Welk glas kan ik inleveren, en hoe?
Vlakglas dat wordt ingezameld gaat naar vlakglasrecyclingbedrijven. Het recyclingbedrijf maakt de vlakglasscherven opnieuw bruikbaar voor de productie van bijvoorbeeld vlakglas, verpakkingsglas, isolatiemateriaal, glasfilters of tegels. Om dat te kunnen doen, sorteert het bedrijf verschillende soorten vlakglas:

 • blank floatglas: zuiver helder vensterglas
 • gemengd vlakglas: zuiver vlakglas, zowel gekleurd als voorzien van een soft coating
 • tuindersglas: glas afkomstig van gesloopte kassen
 • spiegelglas met harde coating (het glas is dan niet meer doorzichtig)
 • dubbelglas
 • gelaagd glas, zoals combinatieglas (een mix van verschillende soorten glas).
 • draadglas
 • isolatieglas.


Het recyclingbedrijf beoordeelt het vlakglas bij binnenkomst zorgvuldig aan de hand van de acceptatierichtlijnen. Vervolgens wordt het glas soort bij soort opgeslagen. Om met het glasafval een nieuwe, schone grondstof van hoge kwaliteit te produceren worden alle glassoorten eerst bewerkt tot een eindproduct dat voor 100 procent uit puur glas bestaat. Het vlakglasafval moet dus worden ontdaan van strips, folies, ijzer en andere vervuilingen.

6. Meer weten?
Bezoek dan de website van Vlakglas Recycling Nederland https://vlakglasrecycling.nl/

terug naar overzicht