Cao vlakglas na jaren eindelijk weer een feit!

Cao vlakglas na jaren eindelijk weer een feit!

Dinsdag, 29 November 2016

Op 25 november 2016 jl. heeft de achterban van de vakbonden ingestemd met het op 2 november bereikte onderhandelingsresultaat. De achterban van de leden van Bouwend Nederland Vakgroep GBO hadden al ingestemd met dit resultaat.

Na een periode van een aantal jaren van een cao-loze periode voor de glasbranche, is er nu eindelijk weer een nieuwe cao afgesloten. Hiermee wordt een periode afgesloten waarin de werkgevers geconfronteerd werden met hogere loonkosten, zonder dat de werknemers hiervoor een loonsverhoging terug zagen. Het omgekeerde was juist het geval; ook de werknemers werden geconfronteerd met hogere kosten. Deze kostenstijging voor werkgevers en werknemers werd veroorzaakt door de stijging van de pensioenpremie.
De onderhandelingen met de vakbonden verliepen in een zeer constructieve sfeer. Alle betrokken partijen hebben zich volledig ingezet om tot een cao te komen die zowel voor werkgevers als werknemers acceptabel is. Een verdere stijging van de pensioenpremie is hierbij voor de komende 2 jaar tot stilstand gebracht, waardoor er ruimte is ontstaan voor een loonsverhoging.
De belangrijkste afspraken in de nieuwe cao zijn: 

 • Looptijd van 01-01-2017 tot en met 30-06-2018 
 • Loonsverhoging:
  o 1-4-2017 1,5%
  o 1-9-2017 1%
  o 1-1-2018 1%
 • Pensioenpremie 32% 
 •  Looptijd STOOV cao van 01-01-2017 tot en met 31-12-2021
 • Opschuiven ingangsdatum seniorendagen met 2 jaar, met een overgangsperiode tot 01-01-2019

Daarnaast zijn er afspraken gemaakt om een commissie samen te stellen die voorstellen gaat uitwerken om tot actualisering van de cao te komen. Ook zal er een werkgroep samengesteld worden voor een studie naar een toekomstbestendige pensioenregeling voor de branche.

De volledige tekst van de cao is binnenkort beschikbaar op papier.

terug naar overzicht