ALGEMENE VRAGEN OVER GLAS

 • Wat is floatglas?

  Vlakglas dat wordt geproduceerd met behulp van het floatprocedé wordt floatglas genoemd. Floatglas is het basisglas dat verder wordt bewerkt en verwerkt tot andere (secundaire) glassoorten. In een floatfabriek wordt in een volcontinu proces floatglas geproduceerd dat daarna verder kan worden bewerkt.

  Het floatprocedé

  De grondstoffen voor glas (zand, kalk, soda en glasscherven) worden eerst gemengd alvorens ze in een hete oven worden gestort. Het verhitten van de oven tot  zo'n 1500 graden zorgt ervoor dat de grondstoffen smelten en mengen. Via een overloop in de oven wordt de vloeibaar geworden massa uitgegoten op een bad met vloeibaar tin. Doordat de oppervlaktespanning van het glas en het tin is verschillend is, blijft het glas op het tin drijven. Het vlakke tin en de oppervlaktespanning in het vloerbare glas zorgen voor een volledig vlakke glasplaat (vlakglas) In het tinbad wordt het glas feitelijk gevormd, waarna het gecontroleerd wordt afgekoeld en kan worden bewerkt en getransporteerd.

  Klik hier voor meer informatie over de productie van floatglas.

 • Wat is gehard glas?

  Gehard glas is speciaal behandeld glas. Het is ongeveer vijf sterker dan gewoon glas en ook nog eens bestand tegen grotere temperatuurverschillen. Als het breekt valt het in kleine korrels uiteen. Er bestaat dan geen kans op ernstig lichamelijk letsel.

  Gehard glas vindt u in veel toepassingen terug, bijvoorbeeld: zijruiten van auto’s, bushokjes, glazen douchedeuren, glazen tafels, keukens etc. en dus ook in ramen, schuifpuien, deuren etc.

  Harden van glas 

  Het te harden glas moet eerst volledig op maat worden gemaakt en de randen moeten worden afgescherpt. Daarna wordt het glas in een speciale oven verwarmd tot een temperatuur van ongeveer 650°C. Het glas wordt op deze temperatuur week en zet iets uit. Vervolgens wordt het glas snel afgekoeld. Door het snelle afkoelen ontstaan er spanningen in het glas. Door deze spanningen wordt het glas sterker. Daarnaast zorgen de spanningen ervoor dat als het breekt, het glas in kleine korrels uiteen valt.

 • Wat is gelaagd glas?

  Gelaagd veiligheidsglas bestaat uit minimaal 2 glasbladen met daartussen een doorzichtige taaie kunststof (PVB) folie. Deze folie zorgt ervoor dat bij breuk het glas bij elkaar gehouden wordt. Hierdoor ontstaan geen gevaarlijke scherven en is er dus geen risico op ernstig lichamelijk letsel. Gelaagd glas heeft als extra voordeel dat de ruit bij breuk één geheel blijft en er geen grote opening ontstaat, zoals bij gewoon glas wel het geval is. Het is dus onmogelijk door de ruit heen te vallen als de ruit voldoende dik is.

  Productie van gelaagd glas

  De eerste stap bij het samenstellen van gelaagd glas is het reinigen van de glasbladen. Deze glasbladen hebben dezelfde afmetingen. Tussen deze glasbladen worden vervolgens één of meer lagen folie aangebracht. Een folielaag is 0,38 mm. dik. Om de folie plakkend te maken wordt deze eerst voorverwarmd. De glasbladen met de folie(s) worden vervolgens onder een wals doorgevoerd of in een vacuümkamer gebracht. Door het walsen en het vacuüm verdwijnen de meeste luchtbellen uit het glaspakket en ontstaat er een goede hechting tussen het glas en de folie(s).

  Daarna gaat het glas naar een autoclaaf (drukketel). In de autoclaaf zorgen de hoge temperatuur en de druk ervoor dat het glas en de PVB- laag of -lagen onverbrekelijk met elkaar verbonden worden. De PVB- folie is meestal helder transparant maar kan ook een kleur hebben, mat zijn of zijn voorzien van een print.

 • Wat is brandwerend glas?

  Normaal enkel glas breekt bij een brand al zeer snel. Bij een brand ontstaat er temperatuurverschil tussen het glasoppervlak en de glasranden. Hierdoor ontstaan spanningen in het glas. Wanneer de spanning te groot wordt ontstaat breuk. Bij normaal enkel glas gebeurt dit bij een temperatuurverschil van ongeveer 30-40°C. Dit temperatuurverschil ontstaat al na ongeveer één minuut bij een standaard brand. Gehard glas en standaard gelaagd glas hebben slechts een brandwerendheid van 4 tot maximaal 5 minuten. Om glas brandwerend te maken is het noodzakelijk om het glas te bewerken en materialen aan het glas toe te voegen.

  klik hier voor meer informatie over brandwerende beglazing.

 • Wat is een thermische breuk?

  Een thermische breuk is geen productiefout, maar wordt veroorzaakt door externe factoren. Een thermische breuk kan ontstaan door temperatuurverschillen in het glas. Temperatuurverschillen zorgen voor spanningen in het glas waardoor het glas kan breken. Een thermische breuk heeft een speciaal breukpatroon dat anders is dan een breuk door bijvoorbeeld stoten. Een thermische breuk begint loodrecht aan de rand van het glas en loopt daarna in een grillig patroon door. De breuk hoeft niet te ontstaan op de plek waar het temperatuurverschil het grootst is. De breuk zal over het algemeen ontstaan op de plek waar de ruit het zwakst is.

  Oplossingen:

  Een thermische breuk kan worden voorkomen door temperatuurverschillen in het glas zo klein mogelijk te houden of speciaal glas toe te passen. Hierbij kan worden gedacht aan:

  • Zonwering niet te dicht op het glas plaatsen
  • Radiatoren niet te dicht op het glas plaatsen
  • Geen grote voorwerpen dicht op het glas plaatsen
  • Het toepassen van gehard glas. Gehard glas kan meer temperatuurverschillen verdragen waardoor de kans op een thermische breuk onder normale omstandigheden nihil is.

  Klik hier voor meer informatie over thermische breuk.

   

 • Heeft glas altijd dezelfde kleur?

  Glas heeft niet altijd dezelfde kleur. De redenen voor het kleurverschil zijn zeer divers.

  Het kleurverschil in het glas kan optreden doordat de gebruikte grondstoffen (zand, kalk en soda) op verscheidene locaties worden gewonnen. Daarnaast kan een verschil in kleur ontstaan door gebruik van folies tussen het glas, verschillende diktes glas of later aangebrachte coatings op het glas.

  Oplossingen:

  Kleurverschil in het basisglas is niet helemaal te voorkomen omdat dit inherent is aan de productie van glas. Wel kunt u proberen zoveel als mogelijk dezelfde diktes en typen glas toe te passen.

  klik hier voor mee informatie over kleurbeleving van glas.

 • Ik heb cementachtige / kalkachtige vervuiling (cementsluier) op het glas. Hoe kan ik dit verwijderen?

  Cementachtige / kalkachtige vervuiling op het glas ontstaat doordat glas wordt blootgesteld aan cement of kalk. Bij langdurige blootstelling kan het cement / kalk een etsenwerking hebben waardoor het glas kan beschadigen. Dit soort vervuiling kan optreden bij gevels waarin cement is toepast. Cementsluier op het glas is geen productiefout van het glas, maar is een gevolg van de constructie van de gevel en de detaillering.

  Oplossingen:

  De mogelijk oplossing is afhankelijk van de mate van vervuiling of de schade aan het glas. Bij lichte vervuiling kunt u de vervuiling zelf proberen te verwijderen met glasreinigingsproducten. Bij ernstige vervuiling of schade kunt u het beste uw glasspecialist inschakelen.

   

 • Ik heb krassen in het glas. Kan ik dit repareren?

  Een kras in het glas is erg vervelend en kan zeer storend zijn. Een kras proberen te verwijderen met huis-tuin-en-keuken middelen is niet aan te bevelen. Er zijn deskundige bedrijven die krassen in glas kunnen verwijderen of verminderen door het polijsten van het glas.

   

 • Ik heb last van condensvorming aan de binnenzijde van het glas. Kan ik dit voorkomen?

  Condensvorming aan de binnenzijde van het glas ontstaat vaak voor een gebrekkige ventilatie. Vocht in het huis zal condenseren en zich afzetten op het glas. Dit probleem treedt met name op bij minder goed isolerend glas.

  Oplossingen:

  1. Goed en continu ventileren van de ruimte
  2. Vervangen bestaande beglazing door hoogwaardig isolatieglas

  klik hier voor meer informatie over condensvorming aan de binnenzijde van het glas.

 • Ik zie vertekeningen in het glas. Hoe kan dit?

  Vertekeningen in het glas kunnen verschillende oorzaken hebben.

  Als glas niet geheel vlak is (getrokken glas, monumenten glas, gehard glas) kunnen er vertekeningen ontstaan. Dit verschijnsel is helaas niet te voorkomen en is inherent aan de productie van dit soort type beglazing.

  Bij isolerend dubbel glas kan een vertekening ontstaan door een verschil in de luchtdruk tussen de lucht in de spouw en de buitenlucht. Hierdoor kan het glas hol of juist bol gaan staan. Dit kan zorgen voor een vertekening in het glas. Dit is helaas niet te voorkomen en is inherent aan de productie van dit soort type beglazing.

  Klik hier voor meer informatie over vertekening in het glas.

 • Wat gebeurt er met het oude glas dat de glaszetter meeneemt?

  Glas is een zeer duurzaam product. Naast dat het helpt om woningen en gebouwen te isoleren, kan het volledig worden gerecycled.

  Het oude glas wordt ingezameld door Vlak Glas Recycling Nederland (VRN). Dit vindt op diverse manieren plaats. Glas wordt ingezameld bij milieustraten, glasbedrijven, maar ook direct bij renovatie en sloop van woningen en gebouwen. VRN laat het ingezamelde glas schoonmaken en van het schone glas wordt weer nieuw glas geproduceerd.

  Het glas dat door uw glaszetter wordt meegenomen wordt dus netjes gerecycled. Hiermee bent u verzekerd van een zeer duurzaam en milieubewust product.

   

WARMTE-ISOLEREND GLAS

 • Hoe lang is de garantietermijn op isolatieglas?

  Een fabrikant geeft over het algemeen 10 jaar garantie op isolerend dubbel glas, maar dit kan verschillen. De garantie geldt op de dichtheid van de ruit. Er mag geen vocht, aanslag of een aantasting van de coating plaatsvinden tussen de glasbladen.

  De garantie is wel aan een aantal voorwaarden gebonden:

  • Als sprake is van een productiefout zal de fabrikant van de beglazing een nieuwe ruit leveren inclusief een vergoeding voor het plaatsen van de ruit. De hoogte van de vergoeding is vastgelegd in de garantievoorwaarden.
  • Als het glas verkeerd geplaatst is, ligt de verantwoordelijkheid bij degene die het glas heeft geplaatst, veelal de glaszetter.
  • Als het glas niet goed is onderhouden zijn de kosten voor uw eigen rekening.

  Oplossingen:

  • Bewaar altijd de bon van het glas. Hiermee bent u ervan verzekerd dat u aanspraak kunt maken op de garantie
  • Laat het glas altijd plaatsen door een vakman die in het bezit is van het GBO-Vakcertificaat
  • Onderhoud het glas altijd conform de voorschriften van de producent. Onderhoud kozijnen goed en zorg voor goed geschilderd houtwerk en goede kitranden.

   

 • Hoe moet ik mijn isolatieglas onderhouden?

  Vanaf het moment dat de beglazing is geplaatst bent u verantwoordelijk voor het onderhouden hiervan. Zo heeft u niet alleen langer plezier van uw beglazing, maar behoudt u ook het recht op garantie.

  Voor het onderhoud zijn normen en richtlijnen  opgesteld. Voor u is het belangrijk dat het schilderwerk, de kit en/of beglazingsrubbers (afdichting tussen de beglazing en het kozijn) in goede staat blijven en eventueel aanwezige beluchtingsgaten (openingen aan de buitenkant van het kozijn) schoon en open blijven.

  Slecht onderhoud aan het kozijn verhoogt de kans op schade aan beglazing. Controleer daarom jaarlijks het kozijn, het schilderwerk en de kitten en herstel gebreken.

  klik hier voor meer informatie over onderhoud isolatieglas

 • Hoe weet ik welk type isolatieglas bij mij is toegepast?
 • Ik heb last van condens / vocht tussen de twee glasbladen. Kan ik dit herstellen?

  Als er sprake is van condens/vocht tussen de twee glasbladen van uw isolatieglas, is uw ruit lek. Het glas heeft hiermee een groot deel van de isolerende werking verloren. Dit kan niet worden hersteld. Het is daarom in alle gevallen aan te bevelen het glas te vervangen door nieuw isolatieglas.

 • Ik heb last van condensvorming aan de buitenzijde van het glas. Kan ik dit voorkomen?

  Condensvorming aan de buitenzijde van (warmte-isolerend dubbel)glas kan optreden bij een lage buitentemperatuur en hoge luchtvochtigheid. Als de buitentemperatuur stijgt en de luchtvochtigheid afneemt, zal de condens verdwijnen.

  Condens op de buitenzijde van de ruit is geen gevolg van een defect in het product, maar een gevolg van de warmte isolatie van het glas. Hoe beter het glas isoleert hoe groter de kans op condensvorming aan de buitenzijde van het raam.

  Oplossingen:

  Condensvorming is niet te voorkomen en is niet schadelijk voor uw beglazing of kozijnen. Droogwrijven heeft geen zin omdat het condens terug zal komen als de buitentemperatuur laag is en de luchtvochtigheid hoog.

  klik hier voor meer informatie over condens aan de buitenzijde van het glas

 • Ik wil mijn huidige glas gaan vervangen door isolerend dubbelglas of drievoudig glas. Waar moet ik dan rekening mee houden?

   

 • Mag er folie worden geplakt op isolerend dubbel glas?

  Er zijn veel verschillende soorten folie op de markt verkrijgbaar die op (isolatie)glas kunnen worden aangebracht. Deze folies kunnen verschillende eigenschappen hebben. Zo worden bijvoorbeeld folies aangebracht om letsel te beperken als tegen het glas wordt gevallen of folies om de isolerende prestaties van het glas te verbeteren. Daarnaast worden ook zonwerende, geluidswerende en inbraakwerende folies toegepast.

  Het aanbrengen van een folie op isolatieglas glas is niet zonder risico. Een fabrikant geeft garantie op het isolatieglas. Dit gebeurt echter onder de voorwaarde dat geen veranderingen aan het glas zijn aangebracht. Het aanbrengen van folie op glas wordt beschouwd als een verandering of een bewerking. Daarnaast kunnen warmte absorberende folies (bijvoorbeeld donkere folies) de kans op een thermische breuk doen toenemen. Een thermische breuk valt altijd buiten de garantie.

  Folie op brandwerende beglazing kan de brandwerendheid van het glas negatief beïnvloeden. Op brandwerende beglazing mag alleen folie worden aangebracht als de gehele samenstelling inclusief folie is getest.

  klik hier voor meer informatie over folie op glas

 • Moet isolatieglas altijd een HR-code hebben?

  Isolatieglas hoeft niet altijd een HR-code te hebben.

  Tot juli 2008 werd door vrijwel alle fabrikanten van isolatieglas de HR-classificatie gebruikt. Tot die periode produceerden vrijwel alle producenten het glas onder het KOMO productcertificaat. Het gebruik van de HR-classificatie is vastgelegd in het KOMO productcertificaat. In juli 2008 is de HR-classificatie in het KOMO productcertificaat gewijzigd. De isolatiewaarde van het glas bepaalt nu welke HR-code op het glas mag worden aangebracht. Niet alle producenten leveren tegenwoordig het isolatieglas onder het KOMO productcertificaat. Hierdoor zijn er ook producenten die nog de "oude" HR classificatie gebruiken of helemaal geen HR-classificatie meer gebruiken.

  Om misverstanden te voorkomen is het beter om naar de U-waarde van het glas te kijken. Deze waarde geeft direct inzicht in de prestaties van het glas.

 • Waarop krijg ik garantie als ik isolerend glas aanschaf?

  U krijgt over het algemeen jaren lang garantie op het isolatieglas van de fabrikant. De garantie geldt echter uitsluitend voor het volledig dicht zijn van de eenheid. Dit betekent dat er tussen de glasbladen geen vervuiling, stof of beschadigingen mogen optreden.

  De garantie geldt alleen als het glas goed, conform de normen en vakkundig is geplaatst en het glas goed is onderhouden.

  Klik hier voor meer informatie over garantie op isolatieglas.

   

 • Wat zegt de U-waarde van het glas over de mate van isolatie?

  De warmte die door een ruit verloren gaat, wordt aangeduid met U-waarde. Hoe hoger de U-Waarde hoe meer warmte er verloren gaat. Bij de aanschaf van isolatieglas is het belangrijk goed te letten op de U-waarde van het glas. Hoe lager namelijk de U-waarde hoe beter het glas isoleert.

  Klik hier voor meer informatie over U-waarde

 • Welke soorten isolatieglas zijn er?

  Er zijn veel verschillende soorten isolatieglas met nog meer verschillende namen. Het verstandig goed na te denken over welke eigenschappen het glas dient te bezitten. Wilt u glas dat optimaal isoleert, wilt u glas met zonwerende eigenschappen, moet het glas ook als beveiliging dienen etc.

  Isolatieglas is er in bijna oneindig veel variaties. Voor de keuze voor het juiste glas is het belangrijk om u goed te laten voorlichten door uw glasbedrijf.

  Klik hier voor meer informatie over de soorten isolatieglas

VEILIGHEIDSGLAS

 • Wat is veligheidsglas?

  Veiligheidsglas is de verzamelnaam voor beglazing dat beschermt tegen letsel, doorvallen of beglazing dat dient ter beveiliging.

  Klik hier voor meer informatie over veiligheidsglas.

 • Wanneer moet letselbeperkend glas worden toegepast?

  In de NEN 3569 is vastgelegd wanneer letselbeperkend glas dient te worden toegepast. In de NEN 3569 is samengevat het volgende opgenomen:

  Voor al het glas dat bereikbaar is voor personen (anders dan voor reparatie en onderhoud) geldt het volgende:

  • Al het glas beneden de 0,85 m. dient letselbeperkend te worden uitgevoerd.
  • Ter plaatse van deurconstructies, inclusief zijlichten en ter plaatse van ontsluitingswegen dient al het glas onder de 140 cm. letselbeperkend te worden uitgevoerd.

  Klik hier voor meer informatie over veiligheidsglas

 • Wanneer moet doorvalveilig glas worden toegepast?

  Als door het glas heen kan worden gevallen moet het glas veelal doorvalveilig worden uitgevoerd.

  In Nederland is in het Bouwbesluit vastgelegd wanneer glas doorvalveilig moet worden uitgevoerd.

  Doorvalveilig glas in bestaande bouw*

  Glas als vloerafscheiding bij een niveauverschil van 1,5 m. moet doorvalveilig zijn. Hierbij gelden de volgende extra voorwaarden:

  Glas moet doorvalveilig zijn tot een hoogte van (vanaf vloerniveau gemeten):

  0,6 m. bij een al dan niet te openen raam; 
  0,9 m. bij glas toegepast in een balustrade

  Doorvalveilig glas in nieuwbouw

  Glas als vloerafscheiding bij een niveauverschil van 1 m. moet doorvalveilig zijn. Hierbij gelden de volgende extra voorwaarden:

  Glas moet doorvalveilig zijn tot een hoogte van (vanaf vloerniveau gemeten):

  0,85 meter bij een al dan niet te openen raam;
  1 meter bij glas toegepast in een balustrade bij een niveauverschil tot 13 meter;
  1,2 meter bij glas toegepast in een balustrade bij een niveauverschil vanaf de 13 meter

  Doorvalveilig glas is altijd gelaagd glas. Normaal floatglas, dus ook gewoon dubbelglas is geen doorvalveilig glas. Ook gehard glas is geen doorvalveilig glas. Bij breuk zal het glas immers in zeer kleine korrels uiteenvallen, waardoor er doorheen kan worden gevallen.

  * bestaande bouw wordt getoetst aan het van rechten verkregen niveau. Dit wil zeggen aan de eisen die op het moment van het verstrekken van de bouwvergunning golden.

  Klik hier voor meer informatie over veiligheidsglas

ZONWEREND GLAS

Direct zoeken naar een glaszetter

Direct zoeken

op postcode, plaats of bedrijfsnaam

Zoek in ons gecertificeerd ledenbestand

SideColImg Gecertificeerd